Systemets fordeler

Enkel håndtering av dine prosjekter Oversikten i bedriften til enhver tid Fungerer på alle enheter

Få slutt på uoversiktlige papirlister

 Bruk heller tiden din på viktigere ting

Systemet er laget etter dagens krav til system, både med tanke på design og innhold. Vårt mål med systemet er at det skal være lett for alle å bruke, samtidig som det skal gi deg en enklere arbeidsdag. Systemet har et enkelt og rent design med fokus på de oppgavene du skal utføre. Ved bruk av Internsikring Touch holder du oversikten i bedriften til enhver tid.

I systemet har du mulighet til å legge til informasjon om firmaet ditt, legge til firmadokumenter og generere Egenerklæring HMS og Revisjonserklæring med ferdig utfylt informasjon, m.m. Dette hjelper deg å samle viktig informasjon på ett sted. Vårt Internsikring Touch er tilpasset til både pc, nettbrett og mobil, slik at alle oppgaver kan gjøres på alle dine enheter, uansett hvor du er.

Personvern

Vi jobber kontinuerlig med oppdatering og tilpasning av vårt Touch system til alle offentlige krav og nye lover. I mai 2018 får vi en ny personvernlov i Norge (GDPR). Hensikten er at vi alle skal få bedre kontroll over våre egne personopplysninger.

GDPR stiller nye krav til dokumentasjon av rutiner og behandling av personopplysninger. Vi i Internsikring AS har jobbet hardt og kan nå informere om at Touch styringssystem oppfyller disse nye kravene.

Kvalitetssystemet

Hovedprinsippet i et kvalitetssystem er at produktet eller tjenesten skal ha lik prosesskvalitet, altså følge like standarder og prosedyrer hver gang.

Godkjenningsforskriftenes krav til kvalitetssystem gir både bruker og myndighet tillit til at sluttproduktet (byggverket) er av tilfredsstillende kvalitet. Krav til et kvalitetssystem gjelder både for bedrifter med og uten ansatte.

Prosjekt

Systemet inneholder et prosjektstyringsverktøy for enkel håndtering av dine prosjekter. Der kan du enkelt legge til nye prosjekter, se informasjon om prosjekter og endre eksisterende prosjekter. Du legger også til hvilke ansatte som jobber på de ulike prosjektene, på denne måten får de ansatte tilgang til prosjektene de jobber på. Da kan de ansatte laste opp dokumenter, fylle inn sjekklister og bidra med å holde prosjektet oppdatert.

En stor fordel med systemet er at du kan jobbe med sjekklister på alle enheter, og legge bilder rett inn i sjekklistene. Du kan bruke ferdiglagde maler eller utarbeide og tilpasse dine egne sjekklister.

Ansatte

Som eier av firmaet kan du legge til nye ansatte med personalia. Inne på hver enkelt ansatt kan du laste opp bilde, signatur og legitimasjon for bruk ved bestilling av HMS-kort. Du har også mulighet til å generere delvis utfylt arbeidskontrakt, medarbeidersamtale, m.m.

Timeregistrering

Arbeidsmiljøloven § 10-7 ”Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte”.

I vårt styringssystem «Touch» kan dine ansatte enkelt registrere timene sine fortløpende. Timeregistreringen er tilgjengelig fra både pc, nettbrett og mobil. Timeregistreringen er oversiktlig, nøyaktig, tidsbesparende og enkel i bruk.

Det blir enklere for dine ansatte å registrere timene, og det blir enklere for deg å administrere timene i etterkant. Spar tid hver måned når du skal få en oversikt over timene, du slipper manuelle utregninger som tar mye tid.

Som eier kan du enkelt lage rapporter med timer fra et prosjekt, en ansatt eller i et valgt tidsrom. Rapporten får du ut i excel. På denne måten kan du raskt få oversikt over timebruken i prosjekter som gjør at du kan fakturere raskere og mer nøyaktig.

HMS / internkontrollsystem

Alle næringsdrivende i Norge er ifølge arbeidsmiljøloven § 3-1 pliktig til å utvikle og tilpasse et HMS-internkontrollsystem. HMS er en betegnelse på arbeidsplassens interne arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og trygghet for ansatte. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, og sikre de ansatte et sunt arbeidsmiljø.

Internsikring AS utvikler HMS-systemer som tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentasjon, og som gjør det enkelt for din bedrift å kontrollere og dokumentere et forsvarlig HMS-arbeid.

Du kan ved noen få tastetrykk bestille HMS-kort til dine ansatte i vårt system. Det eneste du trenger å gjøre er å markere de du vil bestille kort for, samt sjekke at de har bilde, legitimasjon og signatur på plass.

Kunder

Du kan enkelt registrere kundene dine i systemet, både privat- og bedriftskunder. For en bedriftskunde vil systemet automatisk hente inn informasjon om firmaet fra Brønnøysundregisteret, samt sjekke om firmaet har Sentral Godkjenning fra DIBK.

Elektronisk mannskapsliste

Elektroniske mannskapslister over de ansatte er viktig for at de sentrale aktørene på en byggeplass (byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver og verneombudet), og tilsynsmyndighetene, raskt skal kunne skaffe seg oversikt over de som jobber eller har jobbet på bygge- eller anleggsplassen.

I Internsikring TOUCH kan du nå enkelt sjekke inn og ut på mobilen.

Integrasjon med regnskap

Internsikring AS har inngått et samarbeid med UniMicro som gjør at prosjektene du oppretter i TOUCH enkelt kan overføres til UniMicro. Selve økonomistyring gjøres fortsatt i UniMicro. Denne integrasjonen gjør prosjektene mer oversiktlig fra tilbud til faktura og vil være tidsbesparende siden du lett kan flytte deg fra TOUCH til UniMicro. Det gjør det og mer oversiktlig i forhold til å oppfylle de ulike dokumentasjonskravene.

Veiledning om byggesak

Touch styringssystem gir deg enklere håndtering av dine nåværende og kommende prosjekter. Det gjelder også byggesaksforskriften og veiledning om byggesak.

Med Touch styringssystem får du føringen for hvordan alle kravene skal etterkommes i praksis. Vi er her for å gjøre det enklere for deg! Mer informasjon om byggesaksforskriften finner du på DIBK siden.

Bestill demo i dag og prøv Touch styringssytemet i 14 dager helt uten kostnad!