Dette bør et styringssystem inneholde

Veiledningen til Byggesaksforskriften sier at alle som søker om godkjenning for ansvarsrett skal ha et styringssystem som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Det er meningen at styringssystemet skal være et hendig verktøy for foretaket. Systemet skal tilpasses hva det enkelte foretak trenger og det er ikke et poeng at systemet er mer omfattende enn nødvendig. Det er foretaket selv som må tilpasse sjekklister etc. til foretakets størrelse og behov.

Ved at egenkontrollen går ut som selvstendig, alternativ kontrollform, og erstattes av et krav om kvalitetssikring for alle foretak som søker ansvarsrett, vil styrings- og kvalitetssystemet få desto større betydning for gjennomføring, sporbarhet og dokumentasjon av kvalitetssikringen.

Prosjektstyring

Styringssystemet bør inneholde et prosjektstyringsverktøy for enkel håndtering av dine prosjekter. Det gjør vårt styringssystem. Der kan du enkelt legge til nye prosjekter, se informasjon om prosjekter og endre eksisterende prosjekter. Du legger også til hvilke ansatte som jobber på de ulike prosjektene, på denne måten får de ansatte tilgang til prosjektene de jobber på.

Timeføring

De ansatte bør ha mulighet til å føre timer på prosjektene de jobber på. Det har de i vårt styringssystem. Som eier av firmaet kan du enkelt lage rapporter med timer fra et prosjekt, en ansatt eller i et valgt tidsrom. Rapporten får du ut i Excel.

Sjekklister

Hjertet i et styringssystem er ferdig lagde sjekklister. I vårt Touch Styringssystem er disse baser på 15 års erfaring og dekker alle formål innen byggebransjen.

Rutiner KS

Hovedprinsippet i et kvalitetssystem er at produktet eller tjenesten skal ha lik prosesskvalitet, altså følge like standarder og prosedyrer hver gang. Systemet må støtte opp om dette. Godkjenningsforskriftenes krav til kvalitetssystem gir både bruker og myndighet tillit til at sluttproduktet (byggverket) er av tilfredsstillende kvalitet.

Rutiner HMS

Styringssystemet må tilfredsstille myndighetenes krav til dokumentasjon, og som gjør det enkelt for din bedrift å kontrollere og dokumentere et forsvarlig HMS-arbeid. Internsikring Touch gjør det.

HMS kort

Du kan ved noen få tastetrykk bestille HMS-kort til dine ansatte i vårt system. Det eneste du trenger å gjøre er å markere de du vil bestille kort for, samt sjekke at de har bilde, legitimasjon og signatur på plass.

Personal

Som eier av firmaet må du kunne legge til nye ansatte med personalia. Det er info som bilde, signatur og legitimasjon for bruk ved bestilling av HMS-kort. Du bør også ha mulighet til å generere delvis utfylt arbeidskontrakt, medarbeidersamtale, m.m. Alt dette støttes i Internsikring Touch.

Kunder

Du bør enkelt kunne registrere kundene dine i systemet, både privat- og bedriftskunder. For en bedriftskunde bør systemet automatisk hente inn informasjon om firmaet fra Brønnøysundregisteret, samt sjekke om firmaet har Sentral Godkjenning fra DIBK. Dette støttes i vårt styringssystem.

Fungere på alle enheter

Styringssystemet må fungere på alle enheter. Vårt Internsikring Touch er tilpasset til både pc, nettbrett og mobil, slik at alle oppgaver kan gjøres på alle dine enheter, uansett hvor du er.

Bestill demo i dag og prøv Touch styringssytemet i 14 dager helt uten kostnad!