Styringssystem for byggebransjen

Veiledningen til Byggesaksforskriften sier at alle som søker om godkjenning for ansvarsrett skal ha et styringssystem som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Det er meningen at styringssystemet skal være et hendig verktøy for foretaket. Systemet skal tilpasses hva det enkelte foretak trenger og det er ikke et poeng at systemet er mer omfattende enn nødvendig.

Det er foretaket selv som må tilpasse sjekklister etc. til foretakets størrelse og behov. Ved at egenkontrollen går ut som selvstendig, alternativ kontrollform, og erstattes av et krav om kvalitetssikring for alle foretak som søker ansvarsrett, vil styrings- og kvalitetssystemet få desto større betydning for gjennomføring, sporbarhet og dokumentasjon av kvalitetssikringen.

Stadig kontroller

Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører dokumenttilsyn og stedlige tilsyn med foretak som har sentral godkjenning.

Tilsynet skal avdekke om foretakene oppfyller kravene regelverket setter til virksomhetens kvalitetssikringssystem.

Les mer om kontroller og styringssystem hos DIBK.

Hvilke styringssystem finnes på markedet?

Det finnes mange styringssystem på markedet. Vi har utviklet et styringssystem kalt TouchDette er basert på over 15 års erfaring og laget basert på tilbakemeldinger fra våre kunder. Det som har vært felles for de fleste tilbakemeldingene er at systemet må være enklest mulig i bruk.

Systemet er laget etter dagens krav til system, både med tanke på design og innhold. Vårt mål med styringssystemet er at det skal være lett for alle å bruke, samtidig som det skal gi deg en enklere arbeidsdag. Dette vil være kostnadsbesparende for din bedrift.

Vårt styringssystem er tilpasset både pc, nettbrett og mobil, slik at alle oppgaver kan gjøres på alle dine enheter, uansett hvor du er.

Nyhet! Mannskapsliste og UniMicro/VISMA integrasjon

Elektronisk mannskapsliste

Elektroniske mannskapslister over de ansatte er viktig for at de sentrale aktørene på en byggeplass (byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver og verneombudet), og tilsynsmyndighetene, raskt skal kunne skaffe seg oversikt over de som jobber eller har jobbet på bygge- eller anleggsplassen.

I Internsikring TOUCH kan du nå enkelt sjekke inn og ut på mobilen.

Integrasjon med regnskap

Internsikring AS har inngått et samarbeid med UniMicro/VISMA som gjør at prosjektene du oppretter i TOUCH enkelt kan overføres til UniMicro/VISMA. Selve økonomistyring gjøres fortsatt i UniMicro/VISMA. Denne integrasjonen gjør prosjektene mer oversiktlig fra tilbud til faktura og vil være tidsbesparende siden du lett kan flytte deg fra TOUCH til UniMicro/VISMA. Det gjør det og mer oversiktlig i forhold til å oppfylle de ulike dokumentasjonskravene.

Bestill demo i dag og prøv Touch styringssytemet i 14 dager helt uten kostnad!